Προσφορά Κουζίνα απο ελληνικό βακελίτη απο 165 ευρώ το τ.μ.

Προσφορά Κουζίνα απο ελληνικό βακελίτη απο 165 ευρώ το τ.μ.

Κουζίνα απο ελληνικό βακελίτη πολλών χρωμάτων. Περιλαμβάνει πάγκο άνθυγρο, σοβατεπιά inox, μεταλλικά συρτάρια, κουταλοθήκη, πιατοθήκες, πόμολα, κάδο αποριμάτων, αλουμίνιο βάσης, νεροχύτη, κασώματα έγχρωμα επιλογή σας. Περιθώρια κασωμάτων με p.v.c.