Πόρτα Τζαμωτή

Πόρτα Τζαμωτή

Πόρτα μέ τετραγωνάκια με τζάμι αμμοβολής. Παράγεται σε πολλά χρώματα και ξύλα.