Πόρτα Με τζάμια

Πόρτα Με τζάμια

Πόρτα με ταμπλάδες από αμμοβολή. Παράγεται σε πολλά χρώματα και ξύλα και σε μεγάλη ποικιλία γυαλιών.