Ειδική κατασκευή Κομό με καθρέφτη

Ειδική κατασκευή Κομό με καθρέφτη

Κομό με καθρέφτη